Ettevõttest

VEKA Inseneribüroo OÜ on asutatud 1990 a. detsembris, põhineb Eesti erakapitalil ning on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise valdkonnas üks Eesti vanemaid eraettevõtteid. Tänaseks on ettevõte laiendanud oma tegevust ja osutab ka ehituse omanikujärelevalve teenust vee- ja kanalisatsiooni ning infrastruktuuri valdkonnas. Läbi aastate on ettevõte olnud usaldusväärseks partneriks arhitektuuribüroodele, ehitajatele, kinnisvaraarendajatele ja eraisikutele. Koostöös koostööpartneritega pakume infrastruktuuri projekteerimise terviklahendusi kõikidele tellijatele.

Meie peamised tegevusvaldkonnad:

KONSULTATSIOON

  • Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavad
  • Tasuvus- ja teostatavusuuringud
  • Ekspertiisid
  • Rahastamistaotlused

PROJEKTEERIMINE

  • Hoone sisesed ja välised vee- ja kanalisatsioonitorustikud
  • Vee- ja reoveepuhastid ning pumplad
  • Sadeveesüsteemid

EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

  • Omanikujärelevalve vee- ja kanalisatsiooniobjektide ehitamisel
  • Tellija esindamine