Teostatud tööd

2020 – töös
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Tondiraba pargi rajamise põhiprojekti ekspertiisi teostamine

2020 – töös
Tellija: Sillamäe Linnavalitsus

Sillamäe jäätmejaama põhiprojekti ekspertiisi teostamine

2020 – töös
Tellija: N.R.Energy OÜ

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Harju maakonna Kiili valla Kiili alevi kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel

2018- töös
Tellija: Kohila Maja OÜ

Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

2019 – 2020
Tellija: Kuusalu Soojus OÜ

Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Märjamaa Vallavalitsus

Lasteaed Pillerpall hoone rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Märjamaa Vallavalitsus

Märjamaa Gümnaasiumi ruumide renoveerimistööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Otepää Vallavalitsus

Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis

2019
Tellija: Nordlin Ehitus OÜ

Kultuurikeskus Kaja tööprojekti ekspertiis

2018-2019
Tellija: SA Raplamaa Haigla

Rapla esmatasandi tervisekeskuse Rapla ja Kehtna tegevuskohtade ehitustööde omanikujärelevalve

2018-2019
Tellija: Peetri Keskus OÜ

Rae vallas Peetri spordi- ja vabaajakeskuse projekti ekspertiis

2018-2019
Tellija: Mustamäe Kultuurikeskus Kaja / Tallinna Linnavaraamet

E. Vilde tee 118 olemasoleva hoonekompleksi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

2018
Tellija: Anne Medical OÜ

Tartus Annelinna esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiis

2018
Tellija: KMG Inseneriehituse AS

Lennujaama parkimismaja projekti ekspertiis

2018
Tellija: Saveka Torutööd OÜ

Põlva valla, Puuri küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekteerimistööd

2017-2018
Tellija: Astlanda Arendus OÜ

Tallinnas Akadeemia tee 30 kinnistule rajatava Tallinna spordi- ja vabaajakeskuse ehituse omanikujärelevalve teostamine

2017-2018
Tellija: Kõue Varahaldus SA

Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja -veevärgi rekonstrueerimistööde II etapi omanikujärelevalve teenus

2017
Tellija: Jaltes OÜ

Käina aleviku kaguosa vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

2015-2016
Tellija: Rakvere Vesi AS

Ubja küla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

2015
Tellija: Sweco Est OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt-Projekt 5, Piirkond II omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

2015
Tellija: MSM OÜ

Haabneeme keskuse torustike projekteerimine

2015
Tellija: Paide Vesi AS

Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Imavere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödele

2015
Tellija: Vealeidja OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt-Projekt 5, Piirkond I omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

2015
Tellija: Keskkonnaprojekt OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – projekt 5. Piirkond II ühisveevarustuse, -kanalisatsiooni ja sademevee tööprojekti koostamine

2015
Tellija: Kalamaja Residents OÜ

Toompuiestee 13- 1 ja 2 korterelamute rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

2014-2015
Tellija: Tehnovõrkude Ehituse OÜ

Paljandi tn 1, Vana-Rannamõisa tee 31 ja Otsatalu tn 14 veetöötlusjaamade rekonstrueerimise ja ehitamise FIDIC Inseneri teenus

2014-2015
Tellija: Tallinna Linnaehituse AS

Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt, ehitustööde VI etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenuse osutamine

2014-2015
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Kohila päästekomando parkla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

2014-2015
Tellija: Matsalu Veevärk AS

Projektijuhtimise teenus “Märjamaa ÜF torustike projekti koordineerimine ja juhtimine“

2014-2015
Tellija: Äärejuht OÜ

Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks

2014
Tellija: Jaltes OÜ

Käina tööstusala Mäe plats 9 tuletõrje veevõtusüsteemi tööprojekti koostamine

2014
Tellija: Kose Vallavalitsus

Ardu reoveepuhasti eelprojekti korrigeerimine ja projekteerimis-ehitustöödele ja omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamine

2013
Tellija: Costas Invest OÜ

Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu sademevee lahenduse ekspertiis

2013
Tellija: Käina Vallavalitsus

Käina tööstusala detailplaneeringu põhjaosa realiseerimise ehitusprojektide ekspertiis

2012
Tellija: Taskar OÜ

Nissi valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd. Lehetu küla puurkaev-pumpla ja veetöötluse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd

2012
Tellija: Türi Kommunaalasutus

Türi linna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti raames teostatavatele teenustele ja projekteerimis-ehitustöödele hankedokumentide koostamine

2011-2012
Tellija: Alkranel OÜ

Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama projekteerimine

2011
Tellija: Aqua Consult AS

Haljala aleviku ÜF veemajandusprojekti reoveepuhasti elektri- ja automaatika osa tööprojekti koostamine

2011
Tellija: Väätsa Prügila AS

AS Väätsa Prügila jäätmete ümber laadimisjaama rajamise projekti projektijuhtimise ja FIDIC Inseneri teenuse hankedokumentide koostamine

2011
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Tallinna sademevee strateegia lähteülesande koostamine

2011
Tellija: Kärdla Veevärk AS

Hiiu maakonnas Käina asula reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine

2010
Tellija: Pöyry Entec

Maardu linna veemajandusprojektis Kallavere elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimine. Kallavere veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustike projekteerimine. Projekti SFOS kood 2.1.0101.09-0019

2009
Tellija: Rakvere Vesi AS

Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste arendamise projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/FIDIC Inseneri teenuse osutamine. Hankedokumentide koostamine

2009
Tellija: Tõnis Tarbe OÜ

Eesti Biokeskuse Geeni- ja Biotehnoloogia keskuse (Riia tn 23B) sise- ja välisvõrkude tööprojekt

2008-2009
Tellija: Water Ser Lõuna-Eesti AS

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna projekteerimise-ehitustööd Põlva vallas ja Põlva linnas

2008
Tellija: Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Põlva linnas Piiri tänava veehaarde veetöötlusjaama laiendamise tööprojekt

2008
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Tallinnas Liiva kalmistu veetrassi tööprojekt

2020 – töös
Tellija: N.R.Energy OÜ

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Harju maakonna Kiili valla Kiili alevi kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel

2018- töös
Tellija: Kohila Maja OÜ

Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

2019 – 2020
Tellija: Kuusalu Soojus OÜ

Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Märjamaa Vallavalitsus

Lasteaed Pillerpall hoone rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Märjamaa Vallavalitsus

Märjamaa Gümnaasiumi ruumide renoveerimistööde omanikujärelevalve

2019
Tellija: Otepää Vallavalitsus

Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis

2019
Tellija: Nordlin Ehitus OÜ

Kultuurikeskus Kaja tööprojekti ekspertiis

2018-2019
Tellija: SA Raplamaa Haigla

Rapla esmatasandi tervisekeskuse Rapla ja Kehtna tegevuskohtade ehitustööde omanikujärelevalve

2018-2019
Tellija: Peetri Keskus OÜ

Rae vallas Peetri spordi- ja vabaajakeskuse projekti ekspertiis

2018-2019
Tellija: Mustamäe Kultuurikeskus Kaja / Tallinna Linnavaraamet

E. Vilde tee 118 olemasoleva hoonekompleksi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

2018
Tellija: Anne Medical OÜ

Tartus Annelinna esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiis

2018
Tellija: KMG Inseneriehituse AS

Lennujaama parkimismaja projekti ekspertiis

2018
Tellija: Saveka Torutööd OÜ

Põlva valla, Puuri küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekteerimistööd

2017-2018
Tellija: Astlanda Arendus OÜ

Tallinnas Akadeemia tee 30 kinnistule rajatava Tallinna spordi- ja vabaajakeskuse ehituse omanikujärelevalve teostamine

2017-2018
Tellija: Kõue Varahaldus SA

Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja -veevärgi rekonstrueerimistööde II etapi omanikujärelevalve teenus

2017
Tellija: Jaltes OÜ

Käina aleviku kaguosa vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

2015-2016
Tellija: Rakvere Vesi AS

Ubja küla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

2015
Tellija: Sweco Est OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt-Projekt 5, Piirkond II omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

2015
Tellija: MSM OÜ

Haabneeme keskuse torustike projekteerimine

2015
Tellija: Paide Vesi AS

Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Imavere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödele

2015
Tellija: Vealeidja OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt-Projekt 5, Piirkond I omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

2015
Tellija: Keskkonnaprojekt OÜ

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – projekt 5. Piirkond II ühisveevarustuse, -kanalisatsiooni ja sademevee tööprojekti koostamine

2015
Tellija: Kalamaja Residents OÜ

Toompuiestee 13- 1 ja 2 korterelamute rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

2014-2015
Tellija: Tehnovõrkude Ehituse OÜ

Paljandi tn 1, Vana-Rannamõisa tee 31 ja Otsatalu tn 14 veetöötlusjaamade rekonstrueerimise ja ehitamise FIDIC Inseneri teenus

2014-2015
Tellija: Tallinna Linnaehituse AS

Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt, ehitustööde VI etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenuse osutamine

2014-2015
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Kohila päästekomando parkla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

2014-2015
Tellija: Matsalu Veevärk AS

Projektijuhtimise teenus “Märjamaa ÜF torustike projekti koordineerimine ja juhtimine“

2014-2015
Tellija: Äärejuht OÜ

Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks

2014
Tellija: Jaltes OÜ

Käina tööstusala Mäe plats 9 tuletõrje veevõtusüsteemi tööprojekti koostamine

2014
Tellija: Kose Vallavalitsus

Ardu reoveepuhasti eelprojekti korrigeerimine ja projekteerimis-ehitustöödele ja omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamine

2013
Tellija: Costas Invest OÜ

Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu sademevee lahenduse ekspertiis

2013
Tellija: Käina Vallavalitsus

Käina tööstusala detailplaneeringu põhjaosa realiseerimise ehitusprojektide ekspertiis

2012
Tellija: Taskar OÜ

Nissi valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd. Lehetu küla puurkaev-pumpla ja veetöötluse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd

2012
Tellija: Türi Kommunaalasutus

Türi linna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti raames teostatavatele teenustele ja projekteerimis-ehitustöödele hankedokumentide koostamine

2011-2012
Tellija: Alkranel OÜ

Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama projekteerimine

2011
Tellija: Aqua Consult AS

Haljala aleviku ÜF veemajandusprojekti reoveepuhasti elektri- ja automaatika osa tööprojekti koostamine

2011
Tellija: Väätsa Prügila AS

AS Väätsa Prügila jäätmete ümber laadimisjaama rajamise projekti projektijuhtimise ja FIDIC Inseneri teenuse hankedokumentide koostamine

2011
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Tallinna sademevee strateegia lähteülesande koostamine

2011
Tellija: Kärdla Veevärk AS

Hiiu maakonnas Käina asula reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine

2010
Tellija: Pöyry Entec

Maardu linna veemajandusprojektis Kallavere elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimine. Kallavere veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustike projekteerimine. Projekti SFOS kood 2.1.0101.09-0019

2009
Tellija: Rakvere Vesi AS

Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste arendamise projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/FIDIC Inseneri teenuse osutamine. Hankedokumentide koostamine

2009
Tellija: Tõnis Tarbe OÜ

Eesti Biokeskuse Geeni- ja Biotehnoloogia keskuse (Riia tn 23B) sise- ja välisvõrkude tööprojekt

2008-2009
Tellija: Water Ser Lõuna-Eesti AS

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna projekteerimise-ehitustööd Põlva vallas ja Põlva linnas

2008
Tellija: Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Põlva linnas Piiri tänava veehaarde veetöötlusjaama laiendamise tööprojekt

2008
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Tallinnas Liiva kalmistu veetrassi tööprojekt